Podatność hipnotyczna

Debata na temat sposobu definiowania "podatności hipnotycznej" przechodzi do sedna tego, czym jest hipnoza. Sposób, w jaki definiujemy podatność hipnotyczną wpływa na to jak używamy hipnozy klinicznie, a to wpływa na rodzaje eksperymentów, które możemy zrobić, aby zbadać, czym hipnoza jest i jak może być wykorzystana. Praca napisana przez Kirsch i współpracowników, wynikająca z dyskusji podczas konferencji BSCAH w 2006r., przedstawiła konsekwencje dwóch różnych definicji podatności hipnotycznej. Przedstawione są one poniżej.

 

Szeroka definicjaWąska definicja

Podatność hipnotyczna = sugestywność to podążanie za indukcją hipnotyczną

Podatność hipnotyczna = zmiana sugestywności wywołana przez indukcję hipnotyczną

Zachowuje tradycyjne wykorzystanie pojęcia "podatności hipnotycznej" dzięki czemu można wykorzystać skale podatności do jej mierzenia

Zgodna z generalnie przyjętym podejściem do badań na temat hipnozy: "no behaviour following hypnotic induction can be attributed to hypnosis unless the investigator first knows that the response in question is not likely to occur outside of hypnosis in the normal waking state" (Sheehan & Perry, 1975, p55)

Nie możemy powiedzieć, że hipnoza zwiększa sugestywność

Wymaga ponownej konceptualizacji pojęcia „podatność hipnotyczna” - wymaga mierzenia podatności hipnotycznej z użyciem i bez użycia indukcji hipnotycznej

Unika problemu "negatywnej podatności hipnotycznej "(ludzie, którzy reagują silniej na sugestie w stanie czuwania (z ang. waking suggestion) niż na sugestie hipnotyczne)

Sprawia że hipnoza traktowana jest jako ograniczone narzędziem, ponieważ najbardziej interesujące zjawiska i fenomeny mogą być spowodowane przez samą sugestię

 

Definicja hipnozy stosowana przez APA(2014) wykorzystuje szeroką definicję podatności hipnotycznej.

"Zdolność osoby do doświadczenia sugerowanych zmian w fizjologii, wrażeniach, emocjach, myśleniu lub zachowaniu podczas hipnozy." (APA, 2014)

Wybór tej definicji był decyzją polityczną - częściowo w oparciu na opiniach członków będących zarówno klinicystami i badaczami. Moja opinia jest taka, że wąska definicja jest logicznym wyborem z punktu widzenia badań, ponieważ wymagają one prostego wytłumaczenia, tego, co się dzieje. Szeroka definicja narzuca założenie o osobie zahipnotyzowanej - przede wszystkim wtedy, gdy odpowiadają na sugestie to uważane są one za zahipnotyzowane.

Spór o definicję podatności hipnotycznej

Debata na temat jak zdefiniować podatność hipnotyczną wydaję się dosyć mocno spolaryzowana:

"Gdybyśmy mieli przyjąć pogląd Kirsch i Braffman [wąska definicja], oznaczałoby to, że kwestia" efektu hipnotycznego " sprowadza się do tego " Czy użycie słowa "hipnoza" w trakcie sesji może mieć znaczenie dla tego jak ludzie reagują na kolejne sugestie w i są skłonni reagować bardziej responsywnie, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy słowo "hipnoza" nie jest wymienione. Jest to pytanie kontekstowe o małym zainteresowaniu... Problem z tego typu definicjami jest taki, że wysysają naukę z jej trafności. " (Barnier i Nash, 2008).

Millingi współpracownicy (2010) zauważają, że konceptualizacja podatności hipnotycznej, jako zmiana sugestywności w następstwie indukcji hipnotycznej została określona, jako "innowacyjna" przez niektórych badaczy (np. Hutchinson-Philips 2007). Jednak Kirsch, Mazzoni, & Montgommery (2007) zauważają, że oryginalnym sposobem definiowania sugestii może być, powołując się na Clark Hull:

"Istota hipnozy leży w fakcie zmiany sugestywności" (Hull 1933)

 

 

Home
About & contact
News

Language
English
Francais
Information
What is hypnosis?
Definitions of hypnosis
Types of suggestion
FAQ
Scientific theories of hypnosis
History of hypnosis
Animal hypnosis
Key people in hypnosis
Demand characteristics
Research
Scientific research
States of consciousness
Neuroscience
Modification of suggestibility
Attention and hypnosis
Pain research
Hypnosis as a research tool
Genes and hypnotizability
Hypnotherapy
What is hypnotherapy?
Is it effective?
Finding a therapist
Depression
Irritable bowel syndrome
Pain
PTSD
Smoking
Surgery
Weight loss
Resources
Hypnosis research papers
Suggestibility scales
Scripts
Videos
Forum
Organisations
Journals
Book reviews

© 2007-2019 Dr Matthew Whalley