Chinese Francais Deutsche Polskie

Definicje hipnozy i sugestii

Hipnoza jest często podzielona na dwa oddzielne elementy - stan hipnozy (uważany przez niektórych za "odmienny stan świadomości", a czasami nazywany transem) i sugestie (np. Heap 1996). Rozróżnienie to doprowadziło do pewnych użytecznych badań, szczególnie gdy weźniemy pod uwagę wyniki badań neuroobrazowych. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że nie wszyscy badacze zgadzają się z tą definicją (Barnier 2008).

 

What is hypnosis?

Rysunek: Rozróżnienie stanu hipnozy i sugestii może być pożytecznym sposobem myślenia o skutkach hipnozy

Stan hipnozy / Trans / Indukcja

Hipnotyczny trans może być wywołany przez dawanie, chętnej do wejścia w trans osobie, instrukcji by skupiła się na głosie hipnotyzera, skupiła swoją uwagę, a także zwróciła uwagę na swój wewnętrzny świat psychiczny (nazywamy to indukcją hipnotyczną). Niektóre indukcje hipnotyczne zawierają sugestie stanu relaksu, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Naukowcy debatują czy trans hipnotyczny jest odmiennym stanem świadomości,tzn. czy świadomość danej osoby ulega zmianie pod wpływem hipnozy (więcej informacji na ten temat w sekcji teorie hipnozy). Można powiedzieć, ktoś jest w hipnozie, jeśli:

 1.  ma podniesioną koncentrację i uwagę
 2.  słabiej reaguje na bodźce zewnętrzne bodźce
 3.  jest zaabsorbowany pojawiającymi się obrazami, myślami i uczuciami

Wielu hipnotyzerów porównuje stan hipnozy do codziennych doświadczeń, w które ludzie wchodzą spontanicznie, np. kiedy:

 •  oddajemy się swoim myślom (śniąc na jawie)
 • jesteśmy pochłonięci uprawianiem sportu, czytaniem, słuchaniem muzyki itp
 • jeżdżąc w długie trasy nie pamiętamy przejechanej drogi
 • jesteśmy  pochłonięci w  medytacji / relaksacji.

Hipnotyczna indukcyjna to dawanie osobom szeregu wskazówek, które, jeśli za nimi podążają, mają na celu pomóc im w osiągnięciu stanu hipnozy. Procedury hipnotyczne mają pomagać w osiąganiu większego skupienia, zmniejszania uwagi na wiecie zewnętrznym, i wejścia w wewnętrzny świat psychiczny. Wraz z praktyką, ludzie są w stanie bardzo szybko wchodzić w pożądany stan: albo spontanicznie, albo indukcję hipnotyczną. Indukcje hipnotyczne są zazwyczaj tak skonstruowane aby ułatwić:

 1. bycie nie analitycznych w swoim myśleniu
 2. zwiększenie motywacji i chęci hipnotyzowanego do aktywnego włączania się w indukcje
 3. zwiększyć oczekiwanie pozytywnych rezultatów

Sugestie

Sugestie mogą być dawane w celu zmian treści świadomości i może dotyczyć percepcji, doznań z ciała, funkcji poznawczych, emocji i zachowania. Powszechnie uważa się, że wiele ciekawych efektów związanych z hipnozą są rzeczywiście spowodowane przez sugestie (np. Kihlstrom, 2008). Sugestie różnią się od codziennych instrukcję, tym że akceptując je mogą one być doświadczane przez odbiorcę jako niedobrowolne, wymagające wysiłku czy pozbawiona realności: Sugerowane zachowania często odczuwane są jako mimowolni, nie wymagające wysiłku i prawdziwe. Istnieje powszechne przekonanie, że bycie w stanie hipnozy ułatwia reagowanie na sugestie i istnieją pewne dowody na poparcie tego. Jednak ludzie mogą także reagować na sugestie bez wprowadzania ich w stan hipnozy - w takim przypadku mówi się, że ludzie reagują na sugestie wyobrażeniowe.

Sugestie są często ubrane są w metafory, ale wyszczególnione poniżej fenomeny hipnotyczne można wywołać przy pomocy sugestii bezpośrednich (bez metafor):

 • relaksacja (np. "Z czasem stajesz się coraz bardziej i bardziej zrelaksowany")
 • lewitacja ręki (np. "Możesz zacząć odczuwać jak twoja ręka staje się coraz lżejsza i zaczyna unosić się w powietrzu")
 • znieczulenie (np. "Zwróć uwagę na uczucie w ręce, które staje się coraz mniejsze, a  twoja ręka staje się zdrętwiała")
 • amnezja (np.: "wyjdziesz z transu, nie będziesz pamiętać niczego, co wydarzyło się w czasie tej sesji")
 • sugestia post hipnotyczna (np. "Później, gdy pstryknę palcami, będziesz drapać się w nos")

Moja definicja hipnozy i sugestii

Dla osób zmotywowanych do wejścia w trans, hipnoza i odpowiedź na sugestię jest zrezygnowaniem z niektórych aspektów normalnego działania funkcji wykonawczych. Pozwala to na przyjęcie sugestii z ominięciem funkcji wykonawczych, dla których instrukcje podane w sugestii są dobrowolne, czy też podawane metafory stają się odbierane jako prawdziwe.

 

Home
About & contact
News

Language
English
Francais
Information
What is hypnosis?
Definitions of hypnosis
Types of suggestion
FAQ
Scientific theories of hypnosis
History of hypnosis
Animal hypnosis
Key people in hypnosis
Demand characteristics
Research
Scientific research
States of consciousness
Neuroscience
Modification of suggestibility
Attention and hypnosis
Pain research
Hypnosis as a research tool
Genes and hypnotizability
Hypnotherapy
What is hypnotherapy?
Is it effective?
Finding a therapist
Depression
Irritable bowel syndrome
Pain
PTSD
Smoking
Surgery
Weight loss
Resources
Hypnosis research papers
Suggestibility scales
Scripts
Videos
Forum
Organisations
Journals
Book reviews

© 2007-2019 Dr Matthew Whalley